نوشته‌ها

لوح تقدیر رئیس جمهور

لوح تقدیر رئیس جمهور

موضوع: لوح تقدیر رئیس جمهور در خصوص اجرای طرح ازدوج آسان به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس جمهور

صادر کننده: محمود احمدی نژاد

لوح تقدیر رئیس جمهور