نوشته‌ها

میزان فطریه و کفاره در سال ۱۴۰۳ و اعلام نظر تعدادی از مراجع عظام

میزان فطریه و کفاره در سال ۱۴۰۳ و اعلام نظر تعدادی از مراجع عظام اعلام گردید:

فطریه1403