نوشته‌ها

لوح تقدیر ناحیه مقاومت بسیج

لوح تقدیر ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم (ع)

موضوع: لوح تقدیر ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم (ع) به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

سمت و مرجع صادر کننده: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم (ع)

صادر کننده: سرهنگ علی طلوعی

ناحیه مقاومت بسیج