نوشته‌ها

گواهینامه ISO 9001

گواهینامه ISO 9001

موضوع: اعطای گواهینامه ISO 9001 به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: سال ۲۰۱۷ میلادی

گواهینامه ISO 9001

گواهینامه ISO 9001

 

گواهینامه ISO 9001

گواهینامه ISO 9001

گواهینامه انجمن کیفیت ایران

گواهینامه انجمن کیفیت ایران

موضوع: اعطای گواهینامه انجمن کیفیت ایران به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: سال ۲۰۱۳ میلادی

مرجع صادر کننده: انجمن کیفیت ایران

صادر کننده: دکتر فرشته فرزیان پور – دکتر میر محمد روزبه

گواهینامه انجمن کیفیت ایران

گواهینامه سازمان ملل

گواهینامه سازمان ملل

موضوع: اعطای گواهینامه بین المللی حضور در دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد سازمان ملل به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: سال ۲۰۰۲ میلادی

مرجع صادر کننده: سازمان ملل

گواهی نامه سازمان ملل