گزارش تصویری

تصاویر جشن آینده سازان
تصاویر تئاتر زرتشت
بازدید ستاد توان افزایی موسسه خیریه امام علی(ع) تهران از روستاهای خوسف
تصویر گیاه گلرنگ
دیدار مدیریت موسسه خیریه امام علی (ع) از خانواده های نیازمند روستای انارستانک شهرستان فردوس
افتتاح صندوق همیاری مولود کعبه روستای خانیک شهرستان فردوس

نشریه مدد

بروشور96

نظرسنجی

بازدیدکنندگان : تن

حامیان

طراحی سایت | راتین