گزارش تصویری

تصاویر تئاتر زرتشت
بازدید ستاد توان افزایی موسسه خیریه امام علی(ع) تهران از روستاهای خوسف
تصویر گیاه گلرنگ
دیدار مدیریت موسسه خیریه امام علی (ع) از خانواده های نیازمند روستای انارستانک شهرستان فردوس
افتتاح صندوق همیاری مولود کعبه روستای خانیک شهرستان فردوس
حضور در جمع اهالی روستای خانیک و ایراد سخنرانی با محوریت فعالیت های ستاد توان افزایی

نشریه مدد

بروشور96

نظرسنجی

بازدیدکنندگان : تن

حامیان

طراحی سایت | راتین