تفاهم نامه ستاد جهاد توانمند سازی

تفاهم نامه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

موضوع: تفاهم نامه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: سال ۹۵

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

صادر کننده: محسن رضایی

تفاهم نامه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین

0 پاسخ

دیدگاه خود را در رابطه با این موضوع ثبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید