لوح تقدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

لوح تقدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع: لوح چهره ماندگار مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

صادر کننده: اکبر هاشمی رفسنجانی

لوح تقدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

لوح تقدیر آموزش و پرورش

لوح تقدیر آموزش و پرورش شهرستان ری

موضوع: لوح تقدیر آموزش و پرورش شهرستان ری به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس سازمان و دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

صادر کننده: امیر علی محبی

لوح تقدیر آموزش و پرورش شهرستان ری

لوح تقدیر رئیس جمهور

لوح تقدیر رئیس جمهور

موضوع: لوح تقدیر رئیس جمهور در خصوص اجرای طرح ازدوج آسان به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس جمهور

صادر کننده: محمود احمدی نژاد

لوح تقدیر رئیس جمهور

گواهینامه انجمن کیفیت ایران

گواهینامه انجمن کیفیت ایران

موضوع: اعطای گواهینامه انجمن کیفیت ایران به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: سال ۲۰۱۳ میلادی

مرجع صادر کننده: انجمن کیفیت ایران

صادر کننده: دکتر فرشته فرزیان پور – دکتر میر محمد روزبه

گواهینامه انجمن کیفیت ایران

لوح تقدیر فدراسیون ورزش باستانی

لوح تقدیر فدراسیون ورزش باستانی

موضوع: لوح تقدیر فدراسیون ورزش باستانی و کشتی پهلوانی به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: شهریور ۹۲

سمت و مرجع صادر کننده: سرپرست فدراسیون ورزش باستانی و کشتی پهلوانی

صادر کننده: محمد رضا طالقانی

تندیس فدراسیون ورزش باستانی

تندیس فدراسیون ورزش باستانی و کشتی پهلوانی

 

لوح تقدیر فدراسیون ورزش باستانی

لوح تقدیر فدراسیون ورزش باستانی و کشتی پهلوانی

لوح تقدیر سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر

لوح تقدیر سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر

موضوع: لوح تقدیر سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: سال ۹۱

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر

صادر کننده: فرح ناز رافع

لوح تقدیر سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر

لوح تقدیر معاون توسعه روستایی

لوح تقدیر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم

موضوع: لوح تقدیر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: ۹۵/۰۷/۳۰

سمت و مرجع صادر کننده: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم

صادر کننده: سید ابوالفضل رضوی

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم

حکم مسئولیت ستاد جهاد

حکم مسئولیت ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور (ریاست)

موضوع: انتصاب رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام به سمت رئیس قرارگاه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین استان خراسان جنوبی

تاریخ: ۹۵/۱۱/۲۶

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

صادر کننده: محسن رضایی

حکم مسئولیت ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

گواهینامه سازمان ملل

گواهینامه سازمان ملل

موضوع: اعطای گواهینامه بین المللی حضور در دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد سازمان ملل به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: سال ۲۰۰۲ میلادی

مرجع صادر کننده: سازمان ملل

گواهی نامه سازمان ملل

لوح تقدیر کمیته امداد امام خمینی

لوح تقدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)

موضوع: لوح تقدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

صادر کننده: سید پرویز فتاح

کمیته امداد امام خیمنی